Egzaminy dyplomowe – MS Teams – Członkowie komisji egzaminacyjnej oraz dyplomanci

Krok 1 – wymagania

Jeżeli jesteś:

Członkiem komisji egzaminacyjnej – aby uzyskać dostęp od usługi MS Office 365 (aplikacja MS Teams jest częścią pakietu Office 365) musisz posiadać skrzynkę pocztową w domenie @pwsztar.edu.pl

Jeżeli posiadasz skrzynkę służbową przejdź do kroku 2, jeżeli nie skontaktuj się z administratorem serwera uczelnianego w celu założenia konta.

Dyplomantem – aby uzyskać dostęp od usługi Office 365 musisz posiadać skrzynkę pocztową w domenie @student.pwsztar.edu.pl

Jeżeli posiadasz skrzynkę przejdź do kroku 2, jeżeli nie skontaktuj się z administratorem serwera uczelnianego w celu założenia konta.

Krok 2 – rejestracja

Jeżeli jesteś zarejestrowany w usłudze MS Office 365 przejdź do kroku 3.

W przeciwnym przypadku przejdź do rejestracji.

Krok 3 – logowanie

Aplikacja MS Teams dostępna jest jako program instalowany (procedura instalacji – krok 3) na komputerze lub poprzez przeglądarkę internetową.

Logowanie przy przeglądarkę

Jeżeli chcesz korzystać z aplikacji MS Office 365 przez przeglądarkę wybierz Microsoft Edge lub Google Chrome – wyżej wymieniony przeglądarki wspierają pełną funkcjonalność aplikacji MS Teams. Przeglądarka Mozilla Firefox nie wspiera połączeń wideo.

Logujemy się do usługi Office 365

Logowanie przy pomocy aplikacji

Krok 4 – strefa czasowa

Istotnym elementem jest ustawienie strefy czasowej.

Prawidłowa strefa to: (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

Procedura ustawienia strefy czasowej

Krok 5 – wprowadzenie do kalendarza terminu obrony

Poniższy krok przedstawia procedurę wprowadzania terminu obrony i przeznaczony jest dla Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
Pozostali użytkownicy powinni przejść do kroku 7.

Przechodzimy do Kalendarza.

Wprowadzamy dane od egzaminu dyplomowego.

Sprawdzamy czy mam ustawioną właściwą strefę czasową, powinna być UTC+01:00

Pole dodaj tytuł np. Egzamin dyplomowy Jan Kowalski, Adam Nowak

Pole dodaj wymaganych uczestników (członkowie komisji, dyplomanci) – wpisujemy fragmenty nazwisk, system będzie filtrował wyniki.

Po wprowadzeniu użytkowników, pole powinno wyglądać tak:

Wprowadzamy termin obrony oraz czas trwania.

Zatwierdzamy wprowadzone dane poprzez przycisk Wyślij.

Powracamy do Kalendarza.

Krok 6 – przesłanie linku

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej może przesłać link do bezpośredniego połączenia do spotkania, przechodzimy do edycji.

Przechodzimy do pola opisu, następnie klikamy na tekst Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams, podświetli się ikona linku, jak na rysunku poniżej.

Klikamy w ikonkę linku.

Zaznaczamy cały tekst z pola adres, kopiujemy. Następnie możemy mailowo wysłać link do spotkania.

Krok 7 – kalendarz z informacją

Każdemu z użytkowników dodanemu do spotkania przez Przewodniczącego pojawi się informacja w kalendarzu.

Krok 8 – dołączenie do spotkania

Przechodzimy do Kalendarza i klikamy Dołącz.

Możemy również skorzystać z linku prowadzącego bezpośrednio do spotkania.

Na ekranie pojawi się okno z przyciskiem, klikamy Dołącz teraz

Krok 9 – panel sterowania

Po dołączeniu do spotkania pojawi się panel zarządzania

Od lewej

  • czas spotkania
  • ikona kamery: włącz/wyłącz kamerę
  • ikona mikrofonu: włącz/wyłącz mikrofon
  • ikona z strzałką: udostępnianie ekranu – opcja istotna dla dyplomantów
  • ikona trzy kropki – dodatkowe opcje
  • ikona dymek – czat
  • ikona z osobami – uczestnicy spotkania
  • zakończ spotkanie

Krok 10 – udostępnianie ekranu – dla DYPLOMANTÓW

Klikamy ikonę strzałki,

następnie pojawi się nam dodatkowy panel.

Wybieramy udostępnienie ekranu, następnie wybieramy co chcemy udostępnić (np. widok pulpitu, otwarte okna przeglądarki, prezentacje) i klikamy Udostępnij

UWAGA!!! – po zakończeniu udostępniania ekranu należy ponownie włączyć kamerę – dotyczy MS Teams uruchomionych w przeglądarce Chrome

Krok 11 – rejestracja spotkania

Klikamy ikonę trzy kropki

Pojawi się dodatkowe menu.

Klikamy Rozpocznij nagrywanie, użytkownicy spotkania otrzymają informację że rozpoczął się proces nagrywania.

Zakończenie/zatrzymanie rejestracji spotkania, klikamy trzy kropki, następnie Zatrzymaj nagrywanie.

Krok 12 – pobierania nagrania

Po zakończeniu spotkania nagranie będzie dostępne w aplikacji Stream.

Klikamy Moja zawartość – > Filmy

Następnie klikamy trzy kropki i pobieramy nagranie.

Krok 13 – czat

Podczas spotkania można wymieniać również wiadomości tekstowe poprzez czat.

Klikamy ikonkę z dymkiem.

Krok 14 – uczestnicy

Klikamy ikonkę z osobami.

Krok 15 – usuwanie uczestnika spotkania

Możemy także usunąć uczestnika spotkania.