Platforma Studenta – eIndeks

Drodzy Studenci oddajemy do Waszej dyspozycji Platformę Studenta, w której znajdziecie informacje na temat danych osobowych, kierunku, roku, semestrze studiów.

Każdy student ma możliwość podejrzenia w Wirtualnym Indeksie uzyskanych przez siebie ocen z danego przedmiotu oraz zdobytej średniej.

Login użytkownika składa się z nazwiska (z małych liter) oraz numeru albumu np. Krzysztof Testowy, nr albumu 12345 – login: testowy12345

Na hasło startowe składa się numer PESEL oraz prywatny adres mailowy podany przy rekrutacji na uczelnię np. 89041212341testowy@domena.pl

Szczegóły znaleźć można na stronie: https://it.pwsztar.edu.pl/platforma-studenta/

Zalecamy zmianę hasła startowego.

Jak wykonać zmianę hasła ? informację znajdziecie w zakładce FAQ https://it.pwsztar.edu.pl/platforma-studenta/platforma-studenta-faq/

W zakładce Wirtualny Indeks dostępne są dwa wydruki dotyczące ocen. Pierwszy wydruk to indeks wraz ze średnimi, w którym znajdują się oceny zatwierdzone przez Wykładowców. Drugi wydruk to oceny niezatwierdzone.

Co oznacza zatwierdzona, niezatwierdzona ocena ? – ocena niezatwierdzona to ocena, którą wstępnie wprowadził Wykładowca, ocena taka nie jest uwzględniana w średnich.

Natomiast ocena zatwierdzona jest ostateczną oceną która uwzględniana jest przy liczeniu średnich arytmetycznych i ważonych.

Informacje o dostępnych elektronicznych usługach znajdziecie na stronie głównej PWSZ w Tarnowie -> Kierunek studiów – > eUsługi