Studenci z niepełnosprawnością

Akademia Tarnowska  dąży do znoszenia barier i przełamywania ograniczeń w kształceniu i pomocy osobom z niepełnosprawnościami. W związku z tym serdecznie zapraszam do korzystania z Inkubatora Naukowo-Dydaktycznego, który właśnie dla was został przygotowany.

Inkubator Naukowo-Dydaktyczny umożliwia wypożyczenie sprzętu elektronicznego na potrzeby studentów z niepełnosprawnością, takiego jak:

  • laptopy z funkcją tabletu,
  • tablety,
  • smartfony,
  • dyktafony,
  • słuchawki bezprzewodowe,
  • słuchawki bluetooth,
  • nośniki pamięci.

Szczegółowe informację: https://niepelnosprawni.pwsztar.edu.pl/cherry-services/inkubator-naukowo-dydaktyczny/