Potrzebuje pomocy – Platforma Biuro Karier

Pomoc techniczna

e-mail: pomoc-it@pwsztar.edu.pl

MS Teams:
Milena Bugaj (M_BUGAJ)

tel: 14 63 16 523
Budynek A, pokój 202