Baza Wiedzy

Baza Wiedzy Akademii Tarnowskiej gromadzi informacje o publikacjach naukowych, dydaktycznych, osiągnięciach artystycznych, aktywności zawodowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Tarnowskiej, a także ukończonych pracach dyplomowych na studiach I i II stopnia.

Szczegółowe informacje: https://dbn.pwsztar.edu.pl/pl/baza-wiedzy/