MATLAB – Licencja ogólnouczelniana

Akademia Tarnowska posiada licencję uczelnianą MATLABa i Simulinka wraz z rozszerzeniami. Wykładowcy, badacze i studenci mogą wykorzystywać te produkty do nauczania, niekomercyjnych badań naukowych i uczenia się. Licencja pozwala na instalację oprogramowania na sprzęcie uniwersyteckim, a także na komputerach osobistych.

Informacje o MATLABie i Simulink

MATLAB to środowisko programistyczne przeznaczone do rozwijania algorytmów, analizy danych, wizualizacji i obliczeń numerycznych. Simulink to graficzne środowisko do symulacji i projektowania opartego na modelach wielodomenowych systemów dynamicznych i wbudowanych. MathWorks oferuje około 100 dodatkowych modułów do specjalistycznych zastosowań, takich jak analiza danych i przetwarzanie obrazów.

Dostęp do MATLABa jest możliwy poprzez portal MATLAB: Akademia Tarnowska

Instrukcje dla użytkowników

Pobranie pliku instalacyjnego przez użytkownika końcowego

 1. Przejdź do Portalu MATLAB, wybierz  ‘Sign  in  to  get  started’  w sekcji  Get  MATLAB  and Simulink.
 2. Zaloguj się na koncie na stronie  MathWorks  używając adresu e-mail utworzonego w domenie uczelni.
 3. Kliknij przycisk   download dla wersji, którą ma być zainstalowana. (Użytkownicy mają w tym miejscu możliwość pobrania poprzednich wersji).
 4. Wybierz system operacyjny i pobierz plik instalacyjny.

Instalacja I aktywacja

 1. Uruchom  instalator.
 2. Po uruchomieniu instalatora, wybierz Log in with a MathWorks Account i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.
 3. Następnie wybierz licencję Academic – Total Headcount oznaczoną jako Individual.
 4. Wybierz produkty, które mają być pobrane i zainstalowane.
 5. Po zainstalowaniu produktów kliknij Activate MATLAB, a następnie Next.
 6. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby aktywować oprogramowanie.

Potrzebna pomoc?

Na początek: poznaj możliwości oprogramowania i dowiedz się, jak go używać

 • MATLAB Onramp – naucz sie MATLABa w 2 godziny
 • MATLAB Online –   natychmiastowy dostęp do MATLABa w przeglądarce internetowej
 • MATLAB Mobile– wypróbuj polecenia MATLABa, twórz i edytuj pliki, wizualizuj dane i wyświetlaj wyniki -wszystko z iPhone’a, iPada lub urządzenia z Androidem..
 • Videos and Webinars – wyszukaj filmy według aplikacji lub produktu, aby dowiedzieć się o możliwościach i zastosowaniach MATLAB i Simulink
 • MATLAB Examples – zbiór przykładów kodu do wielokrotnego użytku oraz informacje, jak z nich korzystać
 • MATLAB Grader – automatycznie oceniaj kod MATLABa i uruchamiaj swoje przykłady w dowolnym środowisku