Zaloguj się do e-Dziekanatu

Nawiąż połączenie z serwerami Akademii Tarnowskiej wykorzystując tunel VPN.

Zaloguj się do e-Dziekantu (moduł wykładowcy) https://ee.pwsztar.edu.pl/Wykladowca