Potrzebuje pomocy – e-Dziekanat

Wsparcie merytoryczne – elektroniczne protokoły

e-mail:

MS Teams:
Milena Bugaj (M_BUGAJ)
Paulina Niedziela (PAULINA)

tel: 14 63 16 523
Budynek A, pokój 202

Wsparcie merytoryczne – sylabusy

e-mail:

MS Teams:
Wioletta Jachym (W_JACHYM)
Maria Gubernat (M_GUBERNAT)

tel: 14 63 16 538
Budynek A, pokój 018

Pomoc techniczna przy instalacji tunelu VPN

e-mail:

MS Teams:

Marcin Zaucha (M_ZAUCHA)
tel: 14 63 16 618
Budynek A, pokój 118

Marcin Warzała
tel: 14 63 16 622
Budynek A, pokój 202