Potrzebuje pomocy – e-Dziekanat

Wsparcie merytoryczne – elektroniczne protokoły

e-mail:

MS Teams:
Milena Bugaj (M_BUGAJ) – konsultacje od stycznia 2021: od pon-pt w godz. 11.00 – 12.00
Paulina Niedziela (PAULINA)

tel: 14 63 16 523
Budynek A, pokój 202

Wsparcie merytoryczne – sylabusy

e-mail:

MS Teams:
Konsultacje od 9 grudnia 2020 do 31 stycznia 2021: od pon-pt w godz. 10.00 – 14.00
Wioletta Jachym (W_JACHYM)
Jarosław Gabała (J_GABALA)

tel: 14 63 16 538
Budynek A, pokój 216

Pomoc techniczna przy instalacji tunelu VPN

e-mail:

MS Teams:

Marcin Zaucha (M_ZAUCHA)
tel: 14 63 16 618
Budynek A, pokój 118

Jakub Łoś (K_LOS)
tel: 14 63 16 622
Budynek A, pokój 202