Potrzebuje pomocy – Platforma Studenta

Wsparcie merytoryczne

W sprawach związanych z tokiem studiów (oceny itp.) prosimy o kontakt z właściwymi dziekanatami

Pomoc techniczna

e-mail:

MS Teams:
Milena Bugaj (M_BUGAJ)
Paulina Niedziela (PAULINA)

tel: 14 63 16 523
Budynek A, pokój 202