Elektroniczna Portiernia, Elektroniczna Karta Pracownika

Zakończył się kolejny etap wdrożenia oprogramowania w ramach projektu P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie , tym samym oddajemy do Państwa dyspozycji dwa moduły: Elektroniczną Kartę Pracownika oraz Elektroniczną Portiernię.

Elektroniczna Karta Pracownika to służbowy dokument tożsamości, który pełni funkcję identyfikatora oraz nośnika informacji o uprawnieniach i przyznanych dostępach.

Karta dedykowana jest wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowę o pracę (nauczycielom akademicki i pracownikom niebędącym nauczycielami akademickim).

Dodatkowo, w przypadku pracowników niebędącym nauczycielami akademickim, Elektroniczna Karta Pracownika będzie pełniła funkcję rejestratora czasu pracy.

Elektroniczna Portiernia to system wykorzystujący technologię zbliżeniową, dzięki czemu eliminuje wiele wad i niedogodności, które występują w przypadku tradycyjnej portierni z papierową rejestracją pobierania kluczy.

Na komputerach w portierniach zostaną zainstalowane czytniki zbliżeniowe i oprogramowanie rejestrujące wydania i zwroty kluczy.

Użytkownicy autoryzowani są w systemie na podstawie Elektronicznych Kart Pracowniczych, a klucze oznaczone są za pomocą breloków. Zastosowane rozwiązanie znacząco usprawni obsługę portierni.

Uruchomienie wyżej wymienionych modułów nastąpi dnia 02.05.2022 r.