Potrzebuje pomocy – Elektroniczny Obieg Dokumentów

Wsparcie merytoryczne

e-mail:

MS Teams:
Milena Bugaj (M_BUGAJ)

tel: 14 63 16 523
Budynek A, pokój 202

Pomoc techniczna przy instalacji tunelu VPN

e-mail:

MS Teams:

Marcin Zaucha (M_ZAUCHA)
tel: 14 63 16 618
Budynek A, pokój 118

Marcin Warzała
tel: 14 63 16 622
Budynek A, pokój 202