Regulaminy

Zarządzenie nr 87/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z systemu pracowniczej poczty elektronicznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie


Zarządzenie nr 75/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sieci komputerowej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie


Zarządzenie nr 76/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu stron internetowych Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie


Zarządzenie nr 23/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie


Zarządzenie nr 33/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Systemu Elektronicznej Portierni w Akademii Nauk Stosowanych