Ustawienie strefy czasowej – Office 365

Krok 1 – logowanie

Logujemy się do usługi Office 365

Krok 2 – outlook

Otwieramy Outlook-a

Krok 3 – ustawienia

Przejdź do ustawień języka i godziny (Ustawienia > Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook > Ogólne > język i czas).

Krok 4 – strefa czasowa

Z listy rozwijanej wybieramy (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

Krok 4 – zapisujemy ustawienia

Wybierz pozycję Zapisz.