Portal Pracownika – szkolenie

Dział Obsługi Informatycznej PWSZ w Tarnowie zaprasza na szkolenie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem platformy MS Teams, w zakresie obsługi Portalu Pracownika.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

06.05.2021 (czwartek), godz. 12.00

10.05.2021 (poniedziałek), godz. 17.00