Tworzenie grup i generowanie kodu zespołu

Po wygenerowaniu, kod zespołu przekazujemy studentom.