Usługa Office 365 A1

PWSZ w Tarnowie przystąpił do programu Microsoft Office 365 A1.

W ramach pakietu otrzymujemy:

Wykładowcy:

 • Internetowe wersje aplikacji Word, PowerPoint, Excel, OneNote i Outlook 
 • Klasyczna wersja programu OneNote 
 • Microsoft Teams — centrum cyfrowe, w którym zintegrowane są konwersacje, zawartość i aplikacje potrzebne w instytucji edukacyjnej do lepszej współpracy i zwiększania zaangażowania 
 • Notesy zajęć i notesy dla personelu 
 • Grupy PLC (Professional Learning Community) 
 • Testy do samodzielnej oceny w usłudze Forms 
 • Opowiadanie historii w formacie cyfrowym za pomocą aplikacji Sway 
 • Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zwiększanie zaangażowania za pomocą witryn do komunikacji i witryn zespołów w całym intranecie przy użyciu programu SharePoint 
 • Rozwiązania do zapewniania zgodności za pomocą ujednoliconego centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych 
 • Zarządzanie prawami, ochrona przed utratą danych i szyfrowanie 
 • Usługa wideo dla przedsiębiorstw do bezpiecznego tworzenia i udostępniania klipów wideo oraz zarządzania nimi w całej organizacji 
 • Opracowywanie aplikacji bez pisania kodu w celu szybkiego rozszerzania danych biznesowych za pomocą niestandardowych aplikacji mobilnych i internetowych 
 • Automatyzacja procesów biznesowych bez pisania kodu za pomocą automatyzacji przepływów pracy między aplikacjami i usługami 
 • Planowanie harmonogramów i dziennych zadań za pomocą aplikacji Microsoft Teams 
 • Poczta e-mail ze skrzynką pocztową o rozmiarze 50 GB 1
 • Nielimitowany osobisty magazyn w chmurze 2
 • Konferencje wideo HD 
 • Maksymalna liczba użytkowników: nieograniczona 
 • Nieograniczone miejsce do magazynowania wiadomości e-mail z archiwum zbiorczym 
 • Zaawansowana poczta e-mail z funkcją archiwizacji, w tym archiwizacji ze względów prawnych

Studenci:

 • Internetowe wersje aplikacji Word, PowerPoint, Excel, OneNote i Outlook
 • Klasyczna wersja programu OneNote
 • Microsoft Teams — centrum cyfrowe, w którym zintegrowane są konwersacje, zawartość i aplikacje potrzebne w instytucji edukacyjnej do lepszej współpracy i zwiększania zaangażowania
 • Notesy zajęć i notesy dla personelu
 • Grupy PLC (Professional Learning Community)
 • Testy do samodzielnej oceny w usłudze Forms
 • Opowiadanie historii w formacie cyfrowym za pomocą aplikacji Sway
 • Zapewnianie pełnego dostępu do informacji i zaangażowania za pomocą witryn do komunikacji i witryn zespołów w całym intranecie przy użyciu programu SharePoint
 • Rozwiązania zapewniania zgodności za pomocą ujednoliconego centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych
 • Zarządzanie prawami, ochrona przed utratą danych i szyfrowanie 
 • Usługa wideo dla przedsiębiorstw do bezpiecznego tworzenia i udostępniania klipów wideo oraz zarządzania nimi w całej organizacji
 • Opracowywanie aplikacji bez pisania kodu w celu szybkiego rozszerzania danych biznesowych za pomocą niestandardowych aplikacji mobilnych i sieci Web
 • Automatyzacja procesów biznesowych bez pisania kodu za pomocą automatyzacji przepływów pracy między aplikacjami i usługami
 • Planowanie harmonogramów i dziennych zadań za pomocą aplikacji Microsoft Teams
 • Poczta e-mail ze skrzynką pocztową o rozmiarze 50 GB 1
 • Nielimitowany osobisty magazyn w chmurze 2
 • Konferencje wideo HD
 • Maksymalna liczba użytkowników: nieograniczona
 • Nieograniczone miejsce do magazynowania wiadomości e-mail z archiwum zbiorczym
 • Zaawansowana poczta e-mail z funkcją archiwizacji, w tym archiwizacji ze względów prawnych

Przejdź do zakładki Office 365 aby rozpocząć prace