Co oznacza zatwierdzona, niezatwierdzona ocena ?

Ocena niezatwierdzona to ocena, którą wstępnie wprowadził Wykładowca, ocena taka nie jest uwzględniana w średnich.

Natomiast ocena zatwierdzona jest ostateczną oceną która uwzględniana jest przy liczeniu średnich arytmetycznych i ważonych.