Chce zmienić, uaktualnić swoje dane osobowe, zmienić adres e-mail

Dane osobowe prezentowane na Platformie Studenta pobierane są bezpośrednio z modułu Dziekanat.

W związku z czym, w celu zmiany, aktualizacji danych prosimy o kontakt z właściwym dziekanatem