Błędnie wprowadzona ocena ? brak oceny ?

W sprawach związanych z tokiem studiów (oceny itp.) prosimy o kontakt z właściwym dziekanatem